Bawal Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Bawal. Here they are! All 3 of them:

β€œ
Humikab ang dagat na parang leon masarap sanang tumalon pero BAWAL MAGTAPON NG BASURA sabi ng alon.
”
”
Jose F. Lacaba (Salvaged Poems)
β€œ
Wala namang batas ang nagsasabing bawal ang masaktan. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng iba para masaktan
”
”
Maxinejiji (He’s Into Her Book 6)
β€œ
Kaya makapal ang mukha ko at matigas ang bituka,e. Hindi kilala ang pagsuko dahil hangga't wala akong inaapakang tao, inilalaban ko ang magpapasaya sa puso ko- kahit mabasted nang ilang libong beses, 500 doon ay sa text pa; kahit hindi matanggap sa audition para sa role ni Pilosopo Tasyo sa El Fili; kahit madalas palakol sa exam; kahit hindi ako laging nakakapasa sa kung ano ang tingin ng iba na disente at tama, go pa rin. Sabi nga ng paborito kong mga philosophers, "Laban, laban!" [Sexbomb Girls]. Bawal bumawi kung ang gusto mo lang naman mapalanunan ay ligaya at pagmamahal.
”
”
Rod Marmol (Lahat Tayo May Period (At Iba Pang Punctuation Marks))