Upweke Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Upweke. Here they are! All 1 of them:

Tunasema uongo kwa sababu hatuna ujasiri wa kusema ukweli. Ukweli hautupi uhuru, unatupa upweke.
Enock Maregesi