Toon Link Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Toon Link. Here they are! All 4 of them:

Er staan boterhammen voor je in het buffet,' zei zijn moeder. 'Dank je wel,' zei hij. Ze schakelde de radio in. 'Geen landbouw, geen veeteelt, geen slechte muziek, geen geoudehoer,' zei Frits. geen walsen van Strauss, geen illustratieve muziek. Laat alleen het allerbeste doorkomen. Toon, desnoods een gebrekkige, maar vooruitstrevende smaak.' 'Ik krijg er hoofdpijn bij,' dacht hij. 'Je bent niet aleen in huis,' zei ze. 'Je moet ook eens aan iemand anders denken. Het wordt tijd, dat je eens met anderen rekening houdt.' De radio was warm geworden en begon geluid te geven. 'Ik ben zo alleen en denk steeds aan jou,' zong een tenor. Zijn vader draaide de knop naar links, maar juist nog niet uit. Men kon horen, dat er gezongen werd, maar verder niets onderscheiden. 'Zo wordt het toestel gesmoord,' dacht Frits, kwam naderbij en zocht de schaal af. Tenslotte draaide hij de knop af.
Gerard Reve (De avonden)
Alzoo spreekt God tot U en zijn naam is Carrière. I Ik de Heer Uw God ben een aleenig God en mij zult gij dienen met geheel Uwe ziel en met geheel Uw lichaam en met geheel Uw willen en met al Uw weten en met al Uw werken. II Gij zult U geen valsche goden maken als eerlijkheid, trouw, geweten, schoonheid of waarheid want alzoo komt gij ten verderve en honger en ballingschap zullen Uw deel zijn. Want ìk ben machtig en mijne straffen zwaar. III Eert hen die boven U gesteld zijn en doe wat hun aangenaam is, opdat het U welga. IV Ziet niet rechts en niet links maar vooruit want aan 't eind van den weg liggen de geldzakken die tot loon zijn voor hen die mij dienen in geest en waarheid. V Toon nooit dat U iets onaangenaam is, maar werk in stilte en verdraag alles todat ge macht heb verkregen. Want waardigheid is neiets en geld is alles en een arme is een schooier en een rijke een heer en de wereld vraagt slechts naar centen. VI Draagt nooit vuile boorden en kapotte jasjes en rookt geen steenen pijpjes. Want de wereld wil dat niet en de zaligheid ligt in de pandjesjas. VII Eerst het geld opdat gij geëerd worde wanneer ge geld zult bezitten voor den trouwen dienst aan mij, Uw aleenige God. VIII Leent nooit geld zonder rente, vraag nooit 5 % als ge 5½ kunt bedingen, betaalt nooit f1.- loon als ge 't met f0.90 afkunt, wees eerlijk als 't moet, bedrieg als 't moet, hebt nooit medelijden, geef geen cent als ge er niet indirect 2 door terug kunt krijgen. Maar 't voorzitterschap van 'Liefdadigheid' geeft aanzien. IX Bedenkt immer dat de fisieke kracht bij de massa is. Alzoo zult ge de massa in bedwang houden door fatsoen, door geloof, door politiekerij, door boekjes, scholen, dominees en kranten. En wie 't onderste uit de kan wil hebben krijgt 't deksel op z'n neus. Als ge zonder gevaar 1001 kunt bereiken wees dan niet tevreden met 1000 maar bereken 't gevaar met nauwkeurigheid. X Maar dit zeg ik U, laat nooit zien wat ge wilt noch wie gij zijt maar werk in stilte. Want in huichelen en knoeien ligt Uw heil en karakter is een frase. Dit zijn mijn woorden, van mij Carrière, god door de eeuwen, die de wereld heb verpest en verkankerd door mijne almacht. Amen. (uit: Nescio, Verzameld werk, deel I, Nijgh & Van Ditmar, G.A. van Oorschot, Amsterdam, p. 290-291)
Nescio (Verzameld werk (Dutch Edition))
Go to - ==>> store.gamesdynamo[DOT]com/toon-blast-hack-mod-get-coins-and-lives-unlimited/ We all know how Candy Crush Saga and similar games captivated us by offering different splashy and colorful puzzles. Toon Blast took all this to a whole new level by incorporating a really fun cartoon theme that captivates you to play even more. However, we know how hard it can be to reach certain achievements, especially if you’re just starting out. Not to mention how frustrating it must be if you’ve accidentally deactivated your high-level account. That’s why we wanted to make an ultimate Toon Blast Cheats guide that will help you out both now and in the future. To get free coins please visit the page link given below. Stay with us as we will discuss Toon Blast Cheats Hack, how to get Toon Blast free coins with our Toon Blast coin generator and many other amazing strategies that will get you straight to the top. How To Get Toon Blast Free Coins The ultimate Toon Blast cheat would, of course, be the one that gives you free coins. Coins are a highly valuable aspect of this game. Why? Well, simply because sometimes you really need a few extra moves at the end of the level in order to pass it. Another important aspect of these in-game coins is the Clan chest. With it, you can level up fast and get more points for your clan. So at the end of the day, coins are really important but also not so easy to get. Go to - ==>> store.gamesdynamo[DOT]com/toon-blast-hack-mod-get-coins-and-lives-unlimited/ Toon Blast Coin Generator The Toon Blast Cheats is currently only possible with a coin generator. There were many such generators on the market that proved to be both good and bad. We give you the latest one, tested and fully working. You will find it to be a valuable asset for this game. In-app purchases in Toon Blast can skyrocket up to $100. That fact alone can be ridiculous, especially since you really need those coins in order to have a satisfying game experience. Sure, you won’t be able to level up with our generator, but coins will help you get just the right amount of moves in order to finish a certain puzzle that is really hard. So how do you get Toon Blast free coins with this Toon Blast cheats? Simply follow the link below. It will lead you straight to our Toon Blast coin generator. Enter your username and the number of coins that you would like to get. Click on the Generate button, and after some time it will finish the job. Once you enter the app, you will see your coins there. If the app was opened before running the generator, make sure to restart it. Our generator works perfectly on all devices including iOS, Android, Mac, and PC. So don’t worry about running it, just follow these simple steps and try out this ultimate Toon Blast Cheats Hack. Go to - ==>> store.gamesdynamo[DOT]com/toon-blast-hack-mod-get-coins-and-lives-unlimited/
Toon Blast Cheats Unlimited Coins Lives Guide
TOON BLAST HACK How to use Toon Blast Hack? [Copy link to your browser to visit and delete spaces] ==>> gamershacks. pro/toonblast [Copy link to your browser to visit and delete spaces] ==>> gamershacks. pro/toonblast [Copy link to your browser to visit and delete spaces] ==>> gamershacks. pro/toonblast Go to the generator page by clicking on the «Coin Generator» button at the top of the page, and you will do the following: 1.Enter the number of coins you want to receive 2. Click on the button “Generate” 3. Enter the E-mail linked to your App Store account or Google Play Store account 4. Select platform: IOS or Android 5. And click «Continue» 6. Wait a few seconds Toon Blast Hack, toon blast cheat, toon blast cheats, toon blast cheat codes, toon blast cheats iphone, toon blast cheats and hacks, toon blast cheats android, toon blast cheat engine, toon blast cheats ios, toon blast cheats, toon blast cheats without surveys, toon blast cheats 2018, toon blast cheats no survey, toon blast cheats free, toon blast generator, toon blast coin hack, toon blast coin generator, toon blast coin cheat, toon blast coins free, toon blast coins and lives, toon blast unlimited coins, toon blast hack free coins, toon blast codes, toon blast coins hack, toon blast coins generator, toon blast unlimited coins and lives, toon blast unlimited coins ios, toon blast unlimited coins apk, toon blast unlimited coins no survey, toon blast free coins, toon blast free coin, toon blast free coins no survey, toon blast free coins 2018 TOON BLAST DESCRIPTION Toon Blast is an exciting colorful game for all ages developed by Peak Games. The game is based on solving puzzles. Your task is to destroy the blocks by color and do it for the least number of moves. The game is cross-platform, thanks to which you can play it with the preservation of progress on different devices. DESTRUCTION OF BLOCKS In the game you should destroy the blocks by color for the least number of moves. With each level, it will be more difficult. The game gives boosters for the destruction of blocks. The combination of five blocks will turn into a rocket, a combination of seven blocks will make a bomb, and a combination of nine blocks will create a disco ball. These boosters help you finish the level faster and earn more points.
Toon Blast Coin Generator