Tijd Vliegt Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Tijd Vliegt. Here they are! All 2 of them:

De tijd (dat is bekend) vliegt soms als een vogel en kruipt soms als een worm; maar het gaat de mens bijzonder goed als hij zelfs niet merkt of hij snel of langzaam voorbijgaat.
Ivan Turgenev
De tijd vliegt. Dankzij hem zijn we eerst levend, dat wil zeggen: beschuldigd en veroordeeld. Daarna gaan we dood en verkeren we nog een paar jaar in het gezelschap van de mensen die ons hebben gekend, maar heel gauw vindt er een andere verandering plaats: de doden worden oude doden, ze worden door niemand meer herinnerd en verdwijnen in het niets. Het gebeurt maar heel, heel af ten toe dat iemand zijn naam in het collectieve geheugen achterlaat, maar zonder authentieke getuige, zonder echte herinnering veranderen ze in marionetten.
Milan Kundera