Op Vakantie Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Op Vakantie. Here they are! All 11 of them:

“
Seneca fulmineert tegen de misvatting dat men zijn zorgen kan vergeten door op vakantie te gaan. Mensen beseffen volgens hem niet dat hun zorgen hun oorsprong vinden in hun hoofd en dat mensen hun hoofd niet thuis kunnen, anders dan op straffe van een definitieve verlossing van hun zorgen. Maar die misvatting en de gewoonte om hersenloos vakantie te willen vieren, waren kennelijk wijd genoeg verbreid om de gestrenge aandacht van Seneca op zich te vestigen.
”
”
Ilja Leonard Pfeijffer (Grand Hotel Europa)
“
Ik zei vlug: 'Ze eten niet, drinken niet, ze pikken je kleren niet en ze kunnen niet op vakantie gaan, niet slapen, geen scheten laten of dubbel spel spelen of brutale antwoorden geven of je in de steek laten als je ze nodig hebt. En ze willen niet betaald worden en ze hebben geen lange tenen en ze hoeven niet geschilderd te worden en ze lijden niet aan de Kwelders en ze hebben geen menopauze en ze moorden en martelen niet en ze vechten geen oorlogen uit...' 'Ze kunnen ze wel veroorzaken,' wist Tess er nog gauw tussen te krijgen. '... en ze doen niets anders dan er fraai uitzien, terwijl ze staan te wachten tot je met ze doet wat je maar wilt, zoals ze bijvoorbeeld lézen. Goed... is dt genoeg voor vandaag, kunnen we nu doorgaan?
”
”
Aidan Chambers (The Toll Bridge)
“
Omdat Vader ongeschoold werk deed en de enige kostwinner was, hadden we het economisch altijd krap, terwijl we zagen dat buren en familieleden die niet werkten of zwartwerkten naast hun uitkering, het net zo goed als wij of zelfs beter hadden. Moeder had van buurvrouwen begrepen dat hun kinderen gratis internet, gratis kleedgeld en zelfs een laptop kregen van de overheid. Hun oudere kinderen kregen studiefinanciering die ze niet hoefden terug te betalen als ze hun diploma haalden, vanwege het lage inkomen van de vader. Ze kregen ook huurtoeslag en zorgtoeslag. Sommigen waren op papier gescheiden, zodat de vrouw extra geld kon vangen vanwege haar alleenstaande moederschap of zoiets. Zo konden ze al hun vaste lasten betalen en op vakantie gaan met het geld van het zwarte werk en zelfs vastgoed kopen in Turkije. Moeder zei geregeld tegen Vader dat het in dit land nog eigenlijk gekkigheid is om als laaggeschoolde nog te werken, gezien het nauwelijks loonde.
”
”
Lale Gül (Ik ga leven)
“
Ik ga op de rand van het bed zitten en rook een sigaret. Als die opgerookt is, gooi ik de asbak leeg in een plastic doos die in de kleine diepvriezer van de slaapkamer staat. Zonder de peuk. Alleen de as. De peuk werp ik door het open raam in de tuin van de buren, die met vakantie zijn.
”
”
Herman Brusselmans (Vrouwen met een IQ)
“
Dat ga ik doen! Ik vraag mijn broer hij met me meegaat en ik ga op vakantie naar Venetië!' - Fred
”
”
Pierdomenico Baccalario (La Première Clef (Ulysses Moore #6))
“
Vakantie is voor de rijke stinkerds. Zij kunnen vatten, wat ze willen.
”
”
Petra Hermans (Voor een betere wereld)
“
Ze had niet het eeuwige leven met Peter verwacht, maar wel gehoopt op een iets langer avontuur samen.
”
”
Ingrid Wimpel (Verliefd op Capri)
“
Toen ik op mijn achtste een keer een week bij mijn grootouders logeerde omdat mijn ouders met vakantie waren, vroeg ik mijn grootvader waarom oma toch zo vreemd deed, en waarom ze mijn naam niet meer wist. Ik vroeg het tijdens de reclame van een film die we keken. 'Oma heeft moeite bij haar herinneringen te komen,' zei mijn grootvader. 'Haar geheugen is als een grote zolder, vol dozen met stickers erop en spullen erin, maar oma weet niet meer zo goed in welke doos ze moet kijken om een herinnering op te halen, of wat sommige woorden betekenen die op de dozen staan. Alles zit nog wel in haar hoofd, maar oma weet niet waar ze moet zoeken om erbij te komen. Soms weet ze dus ook niet meer welke naam bij jouw gezicht hoort. En daar wordt ze verdrietig van, of bang. Begrijp je dat?' Ik knikte. 'Heel goed. En daarom moeten we lief zijn voor oma. Want het is al vervelend genoeg dat ze zo in de war is. Gelukkig is ze vaak gewoon gelukkig, op de zolder in haar hoofd.
”
”
Philip Huff (Dagen van gras)
“
Als hij helder dacht was er maar één gang van zaken echt aannemelijk. Ze was in een auto gesleurd of gelokt en ontvoerd. Ze zag er sexy uit, maar niet rijk. Misschien had de dader zelfs gezien dat ze bij Rex’ oude auto hoorde, het moest dus om een verkrachting begonnen zijn. Dan werd ze nu verkracht. En daarna? Ze kon vermoord worden. Dan werd haar lijk vroeger of later gevonden. Maar ze zou niet zo stom zijn zich te verzetten. De kans was groot dat ze ergens op een afgelegen plek werd achtergelaten, dan zou ze na verloop van tijd het hotel weten te bereiken. Al met al was dat het meest waarschijnlijk. Het was niet eens gezegd dat de vakantie reddeloos was.
”
”
Tim Krabbé (The Vanishing)
“
Hier ongeveer. Dat is het eenzaamheidsplekje, het waarheidsplekje. Het verraadt dat je alleen op het strand of op vakantie bent, doordat het rood en verbrand is. Het is het bewijs dat je toch niet zoveel vrienden hebt, dat je misschien eenzaam en kinderloos zult sterven en dat je eigenlijk niemand hebt om kerst mee te vieren, of om voor te koken, als je boven de veertig bent.
”
”
Bjorn Sortland (La Minute de Va0/00rita0/00)
“
Het slapengaan werd uitgesteld. Aanleiding daartoe waren: de Muggen. De horren konden de beestjes niet tegenhouden. Er zaten overal gaatjes in. Dus werd gebruik gemaakt van een wondermiddel, 'citronelle' genoemd. Het werd royaal over de kussens gesprenkeld en, zo beweerden de volwassenen, de muggen zouden hen nooit meer bijten. Doch de muggen bleven de kinders steken. En elke ochtend opnieuw zaten ze vol met jeukende gezwellen. De citronelle had na een paar dagen haar magische werking verloren. Het kinderbloed was zoet en in overvloed aanwezig. Men ging dan over op azijn. Het gebeurde weleens dat een van de kinders in opstand kwam en verklaarde niet te zullen gaan slapen alvorens de laatste mug gedood was. Er begon dan een systematische verdelgingingsjacht. De muggen werden tegen het behang geplet, dan viel op hoeveel in vroeger jaren gedode beestjes hun sporen daarop al hadden achtergelaten. Alleen was het spatje bloed niet zo rood meer als van de vers-gedode beestjes. Het zag nu zwart-bruin. De muggenjacht was steeds een jolige aangelegenheid die de kinders nogal opwond en er werd door zijn moeder dan ook radicaal een eind aan gemaakt. Ze zouden nu vast en zeker allemaal dood zijn. Ze hadden er op z'n minst wel twaalf gevangen. Doch het mocht niet baten. 's Anderendaags had hij een gezwollen lip, zagen de benen van Nicole eruit als de Alpen en zat ook zijn moeder weer vol. Ze had een te kinderlijk bloed bewaard. Jeannot had medelijden met haar en met hen. Maar muggen maakten deel uit van de vakantie, daar was nu eenmaal niet aan te ontsnappen.
”
”
Eric de Kuyper (Aan zee: Taferelen uit de kinderjaren)