Duurzaamheids Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Duurzaamheids. Here they are! All 4 of them:

Wie tussen de mensen heeft geleefd, en nog altijd uitkijkt naar een onverwachte gebeurtenis, die heeft niets begrepen en zal nooit iets begrijpen. Hij is rijp voor de Stad: alles moet hem worden aangeboden, alle posten en alle eerbetoon - en dat verklaart de duurzaamheid van die ondermaanse hel.
Emil M. Cioran
Onze uitgeverij heeft zich ingespannen om dit boek zo duurzaam mogelijk uit te geven. Je kunt de duurzaamheid van deze uitgave vergroten door het boek door te geven als je het uit hebt. En we werken eraan om een volledig duurzaam bedrijf te worden (...)
Jelmer Mommers (Hoe gaan we dit uitleggen)
We doen het - we doen wat we kunnen, maar we kunnen helemaal niets met deze regering." (2021)
Ramsey Nasr (De fundamenten)
W doen het - we doen wat we kunnen, maar we kunnen helemaal niets met deze regering." (2021)
Ramsey Nasr