Dr Pol Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Dr Pol. Here they are! All 4 of them:

When you’re starting out you don’t like to ask for help; you want to prove you’re capable of doing everything yourself. You actually have to be pretty secure to admit that you need some help. Dr.
Jan Pol (Never Turn Your Back on an Angus Cow: My Life as a Country Vet)
Among other members of our cell I remember Dr. Wilhelm Reich, Founder and Director of the Sex-Pol. (Institute for Sexual Politics). He was a Freudian Marxist; inspired by Malinowski, he had just published a book called 'The Function of the Orgasm,' in which he expounded the theory that the sexual frustration of the Proletariat caused a thwarting of its political consciousness; only through a full, uninhibited release of the sexual urge could the working-class realize its revolutionary potentialities and historic mission; the whole thing was less cock-eyed than it sounds.
Arthur Koestler (The God that Failed)
Tako da je taj sporazum vjerovatno, kako god to izgledalo katastrofalno, po mome mišljenju odbačen iz sitnih partijskih i osobnih interesa. Ovdje je riječ o jednoj balkanskoj nacionalističkoj sredini koja slijedi parolu "moj život, tvoja smrt", da se ne može egzistirati, a da se neprijatelj ne uništi - ne vjeruje se u sporazumijevanje. On zaključuje da su potpisnici tog letka u kome se on kritizira, izdajice svog naroda. Vidite, dakle pomisao da je neko izdajica svog naroda, jer nj osobu kritizira, je jedna od osnovnih komun teza,koja je u praksi sprovodjena tako da se ideološko shvatanje ili osoba identificira sa društvom, i onda ko kritizira tu osobu/ideologiju proglašava se neprijateljem naroda.Ni jedna totalitarna ideja ne može bez izdaje. Mora da proglašava dr izdajicama da bi mogla da se održi. Čim vam neko kaže da ste izdajica znajte da je on po pravilu protivnik lj slobode. Sve to ne zaslužuje tolike ljudske žrtve, ni ta zemlja, ni ti krajevi,niti išta zaslužuje ova poniženja i zločine koji su se kod nas dogodili. Osjećam veliku potištenost, nedoumicu, gledajući na svrhu življenja medju ovakvim lj, i na svrhu djelovanja i trošenja vlastitih energija za ovakve dogadjaje kakvi se kod nas mogu dogoditi. Očevidno smo prešli svaku mjeru zdravog razuma i lj dostojanstva - svim ovim što se dogodilo na našem području. Moram da vjerujem da će narodi Bosne u dogledno vrijeme spoznati kakvu ist.katastrofu su olako uletjeli,u kakvim strašnim tragedijama su učestvovali. Narod koji dopusti razaranje etičkih normi, razara svijest o svojoj budućnosti i svom mjestu medju narodima. Dešava se da iz dobra izadje zlo, ali nikada iz zla dobro. Iz zla koje se obrušilo u najvećoj mjeri na Bošnjake, oni su već izašli kao pol identitet.
Milovan Đilas (Bošnjak)
Kaplan “was further surprised to discover that a list of 154 influential people of color did not include Dr. Martin Luther King Jr., John Lewis, or Supreme Court Justice Thurgood Marshall, though it included many violent revolutionaries. There was even a flattering description of Pol Pot, the communist leader of Cambodia’s Khmer Rouge, who was responsible for the murder of a quarter of the Cambodian population during the 1970s.
Bethany Mandel (Stolen Youth: How Radicals Are Erasing Innocence and Indoctrinating a Generation)