Tijdverspilling Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Tijdverspilling. Here they are! All 2 of them:

Wat lijkt jou de grootste tijdverspilling?' 'Jezelf met anderen vergelijken,' zei de mol.
Charlie Mackesy (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)
Ik heb gewoon even wat tijd nodig om... na te denken.' 'Er is weinig om over na te denken,' zei Torin. 'U hebt dit meisje gevraagd wat ze moest doen, en ze heeft een zeer beknopt antwoord gegeven. We weten allemaal dat u haar zult helpen, dus het lijkt me pure tijdverspilling om eerst nog de voor- en nadelen van die beslissing te gaan afwegen... Ik weet vrij zeker dat ik ze wel een kwartier kan ophouden.
Marissa Meyer (Winter (The Lunar Chronicles, #4))