Oostenrijkse Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Oostenrijkse. Here they are! All 5 of them:

Van zijn wieg tot zijn afwezige graf was de blijdschap die hij had verspreid steeds toegenomen. Eerst, bij zijn geboorte, waren alleen zijn ouders blij; later maakte hij het hele Duitse volk blij, vervolgens ook het Oostenrijkse; en toen hij stierf was de hele mensheid blij…
Harry Mulisch (Siegfried: A Black Idyll)
Dit Oostenrijks-Hongaarse staatsgevoel was een zo zonderling geconstrueerd iets dat het welhaast vergeefs moet lijken om het iemand uit te leggen die het niet zelf heeft meegemaakt. Het bestond bijvoorbeeld niet uit een Oostenrijks en een Hongaars deel, die elkaar, zoals men zou kunnen denken, aanvulden, maar het bestond uit een geheel en een deel, namelijk uit het Hongaars en het Oostenrijks-Hongaars staatsgevoel, en dit tweede was thuis in Oostenrijk, waardoor het Oostenrijkse staatsgevoel eigenlijk vaderlandsloos was. De Oostenrijker wam alleen in Hongarije voor, en daar als aversie; thuis noemde hij zich onderdaan van de in de Rijksraad vertegenwoordigde koninkrijken en landen der Oostenrijks-Hongaarse monarchie, wat neerkomt op een Oostenrijker plus een Hongaar minus deze Hongaar, en dat deed hij beslist niet uit enthousiasme, maar omwille van een idee dat hem tegenstond, want hij kon de Hongaren even weinig luchten als de Hongaren hem, waardoor het verband nog ingewikkelder werd.
Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften: Erstes Buch)
Aan de slagters, herbergiers en anderen is aangezegt, dat zy zich moeten voor-zien van een goedeu vooraad van Vleesch, Bier, Haver, Strooy en andere artikelen, om de keizerlyke koninglyke troupen, die mifchien nog naar de Nederlanden zullen afgezonden worden, genoegzaam te kunnen voorzien. (12 februari 1785 jaargang no. 19)
Middelburgsche courant
Bruno Weiß vond getallen steeds afschuwelijker, als waren ze zijn grootste vijanden. Letters daarentegen bevielen hem omdat ze woorden vormden, woorden zinnen, en zinnen bevatten ideeën, dromen, lessen en landschappen. Getallen daarentegen speelden vals, bedrogen, lieten zich niet beheersen en waren stijfkoppig en koud, te koud, net als de Oostenrijkse winters.
Antonio Gómez Rufo (El alma de los peces)
Hij werd zwaar tegen zijn zin uitgehuwelijkt aan de Oostenrijkse Marie Henriëtte van Habsburg-Lotharingen. Zijn vader koos liever een familiale verbintenis met de Habsburgers als bescherming tegen Frankrijk dan geluk voor zijn zoon, die daarom zijn hele leven overspel zou plegen met courtisanes. Met Marie Henriëtte kreeg hij wel drie dochters en één zoon, Elias. Die overleed tragisch op 9-jarige leeftijd in 1869, waardoor hij het land geen troonopvolger kon schenken. Leopold II was er kapot van. Door die gebeurtenis beet hij zich volledig vast in zijn droom die al deels gestalte kreeg tijdens reizen die hij als jongeman maakte, van Egypte tot Ceylon. Een zoon zou hij zijn land niet kunnen nalaten, maar wel een kolonie.
Johan Op de Beeck (Leopold II. Het hele verhaal)