Norman Lear Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Norman Lear. Here they are! All 22 of them:

Life is made up of small pleasures. Happiness is made up of those tiny successes. The big ones come too infrequently. And if you don't collect all these tiny successes, the big ones don't really mean anything.
Norman Lear
I didn't grow up in a Norman Rockwell house... my house was more akin to Norman Lear.
Michael P. Naughton
The pessimist sees a pile of horseshit and thinks that’s all there is. The optimist thinks that if there is enough horseshit around, there must be a pony someplace.” And sometimes the plot in which we find ourselves requires us to become our own pony.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
It was very important to me that Archie have a likable face, because the point of the character was to show that if bigotry and intolerance didn’t exist in the hearts and minds of the good people, the average people, it would not be the endemic problem it is in our society.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
new car. I saw him
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
begun. Anyone who knows
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
Lancaster, Loretta
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
sweeping the sidewalk in
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
instant of priceless
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
I’d stabbed her in the heart,
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
stamping out the hot plate
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
We saluted the flag and recited the Pledge of Allegiance every morning (before the words “under God” were gratuitously added to it).
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
The lesson here, and through the years I’ve seen it repeated over and over again, is that a relatively small group of agitators, especially when convinced God is on their side, can move corporate America to quake with fear and make decisions in total disregard of the Constitution that protects against such decisions.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
sorun aslında ‘’soytarı’’ gibi soytarılarımızın olmaması olabilir. ‘Soytarı’ kelimesi, Arapça, sahte fallus takarak gülünç ve çoğunlukla müstehcen oyunlar oynayan kişiler için kullanılan ‘sa’tir’den geliyor. Arapça ‘satir’in kaynağı ise Eski Yunanca’da sahte penis ve keçi ayaklarla tasvir edilen mitolojik yaratık ‘satyros’. Batı dillerine vakıf Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani’de, soytarı kelimesini ‘’taklitçi maskara’’ şeklinde tanımlamış. Maskara, Arapça’dan Batı dillerine geçmiş kelimelerden biri. Güldürmek, eğlendirmek için başka kılığa giren, yüzünü başka bir şeyle kaplayan örten gibi anlamları var. Evet doğru tahmin ettiniz; ‘maske’ ve ‘maskot’ ile de tabii ki ilgili… İngilizce’de ‘jester’ deniyor soytarıya. Anglo-Norman ‘gestour (ozan)’ kelimesinden türemiş. Fransızca da ‘minstrel’ de deniyor bu halk ozanlarına. Minstrel ise, eski Fransızca’da hizmet, görev gibi anlamları olan ‘menistere’ o da Latince ‘bir başka otoritenin emrinde görev yapan’ anlamındaki ‘ministerium’dan geliyor. Britanya devleti 1916’dan beri Başbakanın altındaki devlet departmanlarına ‘minister’ demeye başladı. Jester(soytarı) ile bakanın(minister) birleştiği yer de burası. Jester, Kral’ın dar kabinesinin bir üyesiydi. Sadece üyesi değil en imtiyazlı üyesiydi. Elbette ki kralı eğlendirmek, keyiflendirmek gibi bir görevi vardı. Ama bununla sınırlı değildi. Soytarı, Kral’ın gittiği her yere giderdi. Asla yanından ayrılmazdı. Hatta yatak odasına bile girebilirdi. Düzenle kaos arasındaki çok ince bir çizgide görev yapardı. Çünkü en önemli görevi, kimsenin yüzüne karşı gerçekleri konuşamayacağı kişiye (kral, derebey, hükümdar vs) sürekli doğruyu söylemekti. Etrafları yağcı ve yalakayla çevrili krallar, kendilerine doğruyu söyleyebilsin diye etraflarında bir soytarıyı mutlaka tutardı. Soytarının becerisi, krala, rahatsız edici gerçeği, mizahi bir tarzda kralı rencide etmeden, küçük düşürmeden söyleyebilmekti. Bunu da çoğunlukla bir dörtlükle, bir halk şarkısı şeklinde ozanca, dans, kıyafet ve mimikleriyle komikçe dile getirirlerdi. Hükümdarlığın üst düzey yetkililerini, piskoposların veya hükümdarın yozluğunu, tembelliğini, yönetimle ilgili dokunulmaz görülen herşeydeki yanlışı hicvedebilirdi. Örneğin bütün gece sabaha kadar içip, akşama kadar sızması nedeniyle bir çok devlet işini aksatan İkinci Charles’ın soytarısı, bir sabah Kral daha yeni uyumaya hazırlanırken odasına girmiş ve onu uyutmamıştı. ‘Peki tamam, duyayım hatamı, söyle’ diyen krala, ‘bütün ülkenin diline düşen hatanızı burada söyleyerek başımı derde sokacak değilim’ diyerek zekice bir karşılık vermişti. Soytarılar, ciddi politik kararlarda bile kimsenin konuşmak istemediği gerçeği dile getirebilirdi. 1386 yılında Avusturya Dükü, İsviçre’ye saldırma kararını özel savaş konseyinde tartışmaya açtı. Bütün konsey üyeleri kararın ne kadar isabetli olduğunu söyleyerek alkışlıyor ve İsviçre’ye girmenin yolları üzerine kafa yoruyordu. Gerçeği konuşmak Dük’ün yanı başında oturan soytarıya düştü: ‘’Sizi ahmaklar, hepiniz İsviçre’ye nasıl gireceğinizi biliyorsunuz da, bir taneniz bile geri nasıl çıkabileceğimizi söylemiyor..!’’ Yani Shakespeare’in ‘King Lear’ oyununda, krala doğruları söyleyebilen tek bilgi karakterin ‘The Fool’ olması boşuna değil. ‘The Fool, Kral Lear’in sadece iyi zamanında değil kötü zamanında da yanında kalan tek kişidir. Shakespeare'in ‘Twelfth Night’ oyununda ise ‘soytarı Feste’, ‘’deliyi oynayacak kadar bilge’’ diye tanımlanıyordu. Kağıt oyunlarındaki her derde deva ‘joker’ de, soytarıdan başkası değildir. Polonya’nın 16’ncı yüzyılın ilk y
Anonymous
I thought her very beautiful, but in no way a babe. She had all the parts and features that make for a babe, but put together, the hard edges vanished and a gentility and fineness took over—a touch of the noblewoman.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
Just another version of you.
Norman Lear
Conversely, he would tell us things like "If you see two black kids riding around on one bike, put your bike in the garage." This wasn't racism; it was experience. Those kids were coming from West Philly to steal bikes. The social factors that caused their behavior were irrelevant to a Depression baby. When you grow up getting an orange for Christmas, you're going to make sure the twenty-five-dollar bike you bought your kid doesn't get ripped off. Norman Lear might want us to take time to understand that those kids went to poorly funded schools and that their parents, while loving and dignified, were unable to supervise their children's behavior because they were both at work doing minimum-wage jobs, but by then our bikes would be gone.
Tina Fey (Bossypants)
but I started collecting in the early seventies.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
own
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
But as part of that greatest generation, I have to acknowledge how much more we had going for us that contributed to our Pearl Harbor response as compared to, say, this generation’s burst of patriotic fervor at 9/11, which petered out when a war that couldn’t be adequately explained—and has been overwhelmingly regretted—suddenly enveloped us.
Norman Lear (Even This I Get to Experience)
Conversely, he would tell us things like “If you see two black kids riding around on one bike, put your bike in the garage.” This wasn’t racism; it was experience. Those kids were coming from West Philly to steal bikes. The social factors that caused their behavior were irrelevant to a Depression baby. When you grow up getting an orange for Christmas, you’re going to make sure the twenty-five-dollar bike you bought your kid doesn’t get ripped off. Norman Lear might want us to take time to understand that those kids went to poorly funded schools and that their parents, while loving and dignified, were unable to supervise their children’s behavior because they were both at work doing minimum-wage jobs, but by then our bikes would be gone.
Tina Fey (Bossypants)
My life without books would be like my life without clothes-naked. Like everyone else, I know that books warm up a room, but they do much more than that. They warm up the soul.
Norman Lear