Jean Christophe Grange Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Jean Christophe Grange. Here they are! All 2 of them:

Tekrarların uğultusu içinde sadece tek bir kez gerçekleşen bir tek şey vardır." ölüm
Jean-Christophe Grangé
Otizmin özelliği dış dünyayı tamamen yadsımaktır. Yunanca autos,"kendi kendisi,kendiliğinden" anlamları taşır. Oysa, kabul edelim veya etmeyelim cinayet başkasının varlığını tanımaktır. Ayrıca bir otistik bu tür cinayetleri işleyecek kadar donanımlı değildir. "Otistik dehalar"la ilgili yaygın kanının tersine,çoğunda önemli derecede zeka geriliği vardır.
Jean-Christophe Grangé