Een Nieuw Begin Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Een Nieuw Begin. Here they are! All 4 of them:

Ik ga er stiekem tussen uit, een vluchtweg naar een nieuw begin.
Blof
In het begin, ik mag bekennen, het was allemaal vrij nieuw om te worden geïntroduceerd aan een wereld waarvoor ik schijnbaar of toch ogenschijnlijk aanleg, en eventueel talent had ontwikkeld.
Petra Hermans (Voor een betere wereld)
Een wonderlijke vriendschap was het, die tussen Narziss en Goldmund tot ontplooiing kwam; er waren maar weinig mensen, die er plezier in hadden, en af en toe had het er zelfs de schijn van, dat de twee er zelf geen plezier in hadden. Narziss, denker die hij was, kon er in het begin het minst gemakkelijk mee uit de voeten. Hij was een en al geest, ook in de liefde; het was hem niet vergund zich zonder verder na te denken aan iemands aantrekkingskracht gewonnen te geven. Hij had in deze vriendschapsverhouding geestelijk de leiding, en gedurende een aanzienlijke periode bleef hij eenzaam in een leven van genegenheid, en wist hij, dat hij zijn vriend pas werkelijk de zijne zou kunnen noemen op het moment, dat hij hem tot inzicht gebracht zou hebben. Goldmund gaf zich, van binnen uit, met warmte, speels en zonder zich rekenschap te geven, over aan het nieuwe leven; Narziss zag hun verheven noodslot in het volle bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid onder ogen.
Hermann Hesse
Het is mooi, om één verhaal prachtig te eindigen. Het is van een hogere graad der gelukzaligheid om een nieuw verhaal te mogen beginnen.
Petra Hermans