Asawa Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Asawa. Here they are! All 7 of them:

β€œ
Obligasyon ko bang pasanin ang mga problema ng math? Bakit? Bababa ba ng bill ko sa internet pag nag-factor ako ng quadratic trinomial? Malulutas ba ng Laws of Exponents ang problema natin sa basura? Mababawasan ba ng Associative Law for Multiplication ang mga krimen sa bansa? Makakabuti ba sa mag-asawa kung malalaman nila ang sum and difference of two cubes? Maganda ba sa sirkulasyon ng dugo ang parallelogram, polynomial at cotangent? Makatwiran bang pakisamahan ang mga irrational numbers? Anak ng scientific calculator!
”
”
Bob Ong (ABNKKBSNPLAKo?! (Mga Kwentong Chalk ni Bob Ong))
β€œ
kow... kakaway-kaway at ipapangako ang ipinangako ng tatay niya, ng kapatid niya, ng anak niya, ng asawa niya, at ng lolo niya, putang ina nilang lahat.
”
”
Eros S. Atalia (Tatlong Gabi, Tatlong Araw)
β€œ
Sapagkat ang babae ay hindi isinilang para sa musika at selebrasyon ng sariling buhay; ang babae ay isinilang para maging musika ng kanyang asawa't mga anak" (p. 90 - Sixty in the City)
”
”
Lualhati Bautista
β€œ
If you plant a seed in the ground, the seed doesn’t say, β€˜Well, in eight hours I’m going to stop growing.’ You put it in the soil, and that bulb grows every second that it’s attached to the earth. That’s why I think that every minute that we’re attached to the earth, we should be doing something.
”
”
Ruth Asawa
β€œ
Ano pong ibig sabihin nitong preventive detention? The meaning of preventive detention is Mr. Marcos thinks that next month, you will commit a crime, he can now order you arrested so you will not be able to commit your crime. Anong klaseng batas iyan? Iniisip mo pa lang eh nabilanggo ka na eh. Aba’y hayop kako itong batas na ito. Eh kung totoo ito, eh lahat ng lalaking diborsyado na nag-iisip pa lang magliligaw, patay na sa asawa.
”
”
Ninoy Aquino
β€œ
Maraming masamang epekto ang pandemya sa relasyon ng mga tao dahil sa pinairal na social distancing. Kasama na rito ang relasyon ng mga mag-asawa. Sa kaso namin, nabawasan ang aming privacy dahil bente kuwatro oras na nariyan ang mga bata. Dahil sa pagbibisikleta, napananatili pa rin namin ang intimacy - sa kalsada. Napapag-usapan namin ang mga bagay tungkol sa aming mga anak habang kami'y pumapadyak o habang nakahinto kami sa isang tabi para magpahinga. Na-improve rin ang koordinasyon naming mag-asawa; sa tinginan pa lang at hand signal, nagkakaintindihan na. Kung ang iba'y nagbibisikleta pa para makapasok, kami'y nagbibisikleta para makalabas. Kilo-kilometro ang aking nabisikleta. Sa panahon ng kalamidad, may natuklasan akong natatagong lakas. Natitiyak kong kaya ko nang mag-isandaan sa mga susunod na buwan.
”
”
Jenny Ortuoste (In Certain Seasons: Mothers Write in the Time of COVID)
β€œ
Sanay akong nagbibigay sa iba--- ng aking oras, talento, payo, o tulong. Masaya akong gawin lahat ito. Ngunit masaya rin palang tumanggap --- at di lang basta tumanggap kundi maging 'mapagbigay na tagatanggap' o generous receiver. 'Yong ninanamnam mo ang kagandahang loob ng ibang tao, ang pagtulong nila sa iyo, at pag-aalaga. At ipinaalam mo sa kanila ang iyong kagalakan at pagpapasalamat. Hindi kailangang matatag sa lahat ng oras --- mainam ding maging mahina at umasa sa iba --- doon mo mas maahahalagahan ang pagiging ina, asawa, kaibigan, guro, at pati pagiging Filipino. At sa panahon ng iyong kahinaan, doon mo tunay na malalaman ang mga bagay na totoong mahalaga sa buhay (pamilya, pagmamahal, pakikipagkapuwa, kalusugan ng katawan at isip, pananalig sa Diyos, pag-ibig sa bayan, pagpapahalaga sa Inang Kalikasan) at ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Ang pagiging ina sa panahaon ng pandemya ay pagiging malakas sa aking kahinaan, pagiging mapagbigay sa aking pagtanggap.
”
”
Jenny Ortuoste (In Certain Seasons: Mothers Write in the Time of COVID)