Usok Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Usok. Here they are! All 1 of them:

Kinuha ni Butsok ang sigarilyong nakaipit sa kanang tainga, isinubo't nagsindi. Sa paghithit-buga, wari'y nagkahugis ang isang buntong-hininga sa anyo ng puting usok-wangis ng pagwawala, katumbas ng pagtangis.
Ronaldo Soledad Vivo Jr. (Ang Kapangyarihang Higit sa Ating Lahat)