Tiwala Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Tiwala. Here they are! All 1 of them:

Walang naglalaro ng apoy na hindi napapaso. Huwag ipagpalit ang kinabukasan sa ilang minutong kaligayahan. Kaya mo bang ipagpalit ang lahat ng magagandang bagay na naipundar mo para sa ilang minutong sarap ng pakikiapid? Kapag bumagsak ka na sa adultery mahirap ng ibalik ang tiwala ng iba.
Ronald Molmisa (Lovestruck, Sexy Edition)