Sam Adams Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Sam Adams. Here they are! All 54 of them:

I have peanut M&M's up there." "Not my style" "Raisinets." "Feh." "Sam Adams." Thor narrowed his eyes. "Cold?" "Downright icy." Thor crossed his arms over his chest and told him self he was not pouting like a five-year-old. "I want Milk Duds.
J.R. Ward (Lover Reborn (Black Dagger Brotherhood, #10))
Sam shakes his head, still marveling at the hulking warship. "So they have a secret weakness right? Like how you can shoot that one spot on the Death Star and the whole thing blows up?" Adam's brow furrows. "What's a Death Star?" Sam throws up his hands. "We're screwed.
Pittacus Lore (The Revenge of Seven (Lorien Legacies, #5))
Out into the staff quarters. Over to the entrance to the movie theater. Tohr stopped dead. “If this is another Beaches marathon, I’m going to Bette your ass until you can’t sit down.” “Aw, look at you! Trying to be finny.” “Seriously, if you have any compassion in you at all, you’ll let me go to bed—” “I have peanut M&M’s up there.” “Not my style.” “Raisinets.” “Feh.” “Sam Adams.” Tohr narrowed his eyes. “Cold?” “Downright icy.” Tohr crossed his arms over his chest and told himself he was not pouting like a five-year-old. “I want Milk Duds.” “Got ’em. And popcorn.” With a curse, Tohr yanked open the door and ascended into the dimly lit red cave.
J.R. Ward (Lover Reborn (Black Dagger Brotherhood, #10))
I blew out a breath, took a couple steps back, and flopped in one of the battered chairs that line the wall, trying, with my casual pose, to defuse the situation. "Adam, I don't have a sense to be afraid of Sam in the state he's in now. I don't know why you think I'd be smart enough to be afraid of you.
Patricia Briggs (Silver Borne (Mercy Thompson, #5))
Last summer had meant lots of Sam Adams Summer Ale by herself on hot weekend days when it seemed like just her and the Dominican Day parade.
Stephanie Clifford (Everybody Rise)
Told to make his peace with King George, Sam Adams replied "Years ago I made my Peace with the King of Kings
Desperate Sons
One," I say, my eyes filling with tears. "I love you." She nods, smiling, then reaches forward to touch my cheek. She's crying now too. "If I'd lived, I think..." she says, "I think you really would have.
Pittacus Lore (The Search for Sam (Lorien Legacies: The Lost Files, #4))
Is it responsibility or blame that bothers you?" "I don't want blame." "Sometimes responsibility is worse. It doesn't carry any pleasant egotism." "I was thinking about that time when Sam Hamilton and you and I had a long discussion about a word," said Adam. "What was that word?" "Now I see. The word was timshel." "Timshel-and you said-" "I said that word carried a man's greatness if he wanted to take advantage of it." "I remember Sam Hamilton felt good about it." "It set him free," said Lee. "It gave him the right ot be a man, seperate from every other man." "That's lonely." "All great and precious things are lonely.
John Steinbeck (East of Eden)
Remember--Adam was only God’s rough draft, but Eve was his masterpiece.
Sam Torode (The Dirty Parts of the Bible)
Pójdę sam; kto w dzień błądzi i żywych nie słyszy, Widzi w nocy, zna język grobowej zaciszy.
Adam Mickiewicz (Dziady)
Old Sam Hamilton saw this coming. He said there couldn’t be any more universal philosophers. The weight of knowledge is too great for one mind to absorb. He saw a time when one man would know only one little fragment, but he would know it well.” “Yes,” Lee said from the doorway, “and he deplored it. He hated it.” “Did he, now?” Adam asked... “Now you question it, I don’t know,” he said. “I don’t know whether he hated it or I hate it for him... Maybe the knowledge is too great and maybe men are growing too small... Maybe kneeling down to atoms, they’re becoming atom-sized in their souls. Maybe a specialist is only a coward, afraid to look out of his little cage. And think what any specialist misses! The whole world over his fence!” “We’re only talking about making a living.” “A living? Or money?” Lee said excitedly. “Money’s easy to make if it’s money you want. But with a few exceptions people don’t want money. They want luxury, and they want love, and they want admiration.
John Steinbeck (East of Eden)
Ach tak! tak ją kochałem! Pójdęż teraz trwożyć I na kochanka larwę potępieńca włożyć? Po co? czego chcę od niej? o zazdrości podła! I jakież są jej grzechy? Czyli mię słówkiem dwuznacznym podwiodła? Czy wabiącymi łowiła uśmiechy albo kłamliwe układała lice? I gdzież są jej przysięgi, jakie obietnice? Miałemże od niej choć przez sen nadzieję? Nie! nie! sam urojone żywiłem mamidła, Sam przyprawiłem jady, od których szaleję! Po cóż ta wściekłość? jakie do niej prawa? Co za moją wzgardzoną przemawia osobą? Gdzie wielkie cnoty? świetne czyny? sława? Nic! Nic! Ach, jednę miłość mam za sobą!
Adam Mickiewicz (Dziady)
Perhaps the twentieth-century Senator is not called upon to risk his entire future on one basic issue in the manner of Edmund Ross or Thomas Hart Benton. Perhaps our modern acts of political courage do not arouse the public in the manner that crushed the career of Sam Houston and John Quincy Adams. Still, when we realize that a newspaper that chooses to denounce a Senator today can reach many thousand times as many voters as could be reached by all of Daniel Webster’s famous and articulate detractors put together, these stories of twentieth-century political courage have a drama, an excitement—and an inspiration—all their own.
John F. Kennedy (Profiles in Courage: Deluxe Modern Classic (Harper Perennial Modern Classics))
So if Adam and Eve are the parents of the whole human race, where did Cain’s wife come from? After
Sam Torode (The Dirty Parts of the Bible)
Corbin wanted, quite simply, to die. He had wished for death many times over his long lifespan, but never as fervently as he did while Beth Adams rattled off breastfeeding statistics, her baby sucking industriously, mouth fully around the entire areola, as Sam was quick to point out, finger outlining the area in question. Corbin was speechless. -Corbin at Baby Boot Camp
Erin McCarthy (Bled Dry (Vegas Vampires, #3))
Adam glanced at me. His grin was back. I’d forgotten how easily he could wind me up. “You know, Eliza,” he said, “maybe you’re missing something here.” “You’re going to be missing a few teeth if you don’t explain yourself,” I growled.
Sam Dogra (The Binding (Chronicles of Azaria, #1))
There was a crackle. Kobe's voice came through the cans. "What would you guys do," he said, apropos of nothing, "if Jules turned into a lizard?" Another crackle. "Hey!" Jules said. "It wouldn't happen," said Jacob, and I saw him shrug in the half-light. "But what if?" I pressed the talk button on my cans. "There's an old fish tank in our garage," I said. "I'd put Jules in it, and then get a heat rock from the pet shop." I heard Sam's low chuckle. "Make sure you wash your hands first." "Why?" "So you don't get any lizardy diseases." "I don't have any lizardy diseases!" Jules's voice was getting higher. "Not yet, but wait until you're a lizard." "What's a heat rock?" asked Jacob. "It's a rock," I told him, "that you heat up. Lizards like them. Anyway, once I'd done that, I'd take you to see my cousin Adam." "IS HE A WIZARD?
Lili Wilkinson (Pink)
We fool ourselves about our worldview, our ideology, our religion, the evidence of our senses, and the interpretation of the world that we use to construct our beliefs. All the evidence we notice and remember confirms our views. Everything else is ignored or forgotten—or, better, dismissed based on flaws in the analysis. A reader of mine, Sam Thomsen, said it very well: The Universe is full of dots. Connect the right ones and you can draw anything. The important question is not whether the dots you picked are really there, but why you chose to ignore all the others.
Russ Roberts (How Adam Smith Can Change Your Life: An Unexpected Guide to Human Nature and Happiness)
Lecz tyle tysięcy dni był pod śledztwa probą, Tyle tysięcy nocy rozmawiał sam z sobą, Tyle lat go badały mękami tyrany, Tyle lat otaczały słuch mające ściany; A całą jego było obroną – milczenie, A całym jego były towarzystwem – cienie; Że już się nie udało wesołemu miastu Zgładzić w miesiąc naukę tych lat kilkunastu. Słońce zda mu się szpiegiem, dzień donosicielem, Domowi jego strażą, gość nieprzyjacielem. Jeśli do jego domu przyjdzie ktoś nawiedzić, Na klamki trzask on myśli zaraz: idą śledzić; Odwraca się i głowę na ręku opiera, Zdaje się, że przytomność, moc umysłu zbiera: Ścina usta, by słowa same nie wypadły, Oczy spuszcza, by szpiegi z oczu co nie zgadły. Pytany, myśląc zawsze, że jest w swym więzieniu, Ucieka w głąb pokoju i tam pada w cieniu, Krzycząc zawsze dwa słowa: «Nic nie wiem, nie powiem!» I te dwa słowa – jego stały się przysłowiem; I długo przed nim płacze na kolanach żona I dziecko, nim on bojaźń i wstręt swój pokona.
Adam Mickiewicz (Dziady)
Koliko smo gospodar svoje duše ili rob svog tela vidi se jasno iz potrebe da od nekoga načinimo sebe, radije nego da od sebe napravimo onog ko nam u nama treba. Jer, čovek sa drugim čovekom ne može biti bliži nego što je sam sa sobom blizak, pa je i granica odnosa sa drugima najmanje onolika koliko se čovek od samog sebe distancira.
Aleksandar Đuričić Ash (Rekvijem za Adama)
Yeah, and I don't want to know what she's getting from me right now. I cringe at the mere thought." Sam met his gaze. "We both know what a perv you are." He actually blushed which made her wonder what was on his mind. Deciding to alleviate his embarrassment, she wrinkled her nose. "Relax, Grizzly Adams. I'm still getting nothing from you.
Sherrilyn Kenyon (No Mercy (Dark-Hunter, #18; Were-Hunter, #5))
His jaw was clenched. His breathing became labored, like he was carrying something heavy. She watched the muscles in his throat working, Adam’s apple bobbing as he swallowed, hard. Victory. At that moment, she knew he wouldn’t try to stop her. She stepped forward, raised herself up on her tiptoes, and kissed him. Softly. Then she pulled back, challenge unspoken. Come on, Sam. Fight for me.
Isobel Irons (Wake for Me (Life or Death, #1))
Adam said, “Well, you can keep it warm,” and he continued, “Old Sam Hamilton saw this coming. He said there couldn’t be any more universal philosophers. The weight of knowledge is too great for one mind to absorb. He saw a time when one man would know only one little fragment, but he would know it well.” “Yes,” Lee said from the doorway, “and he deplored it. He hated it.” “Did he now?” Adam asked.
John Steinbeck
You don’t ask for much, do you? It may look like we’ve got a whole lot of supplies here, but I’ve got five hungry boys to feed, plus I give whatever I can to Adam and the Black Ridge lot. You need to give me a real good reason, otherwise the answer is going to be no.” Sam took a deep breath. “I’m going to kill the Antichrist.” Big Tom sat completely still for a moment. Then he smiled. “Yep. That’ll do it.
Phillip W. Simpson (Rapture (Rapture Trilogy, #1))
Ksiądz I na cóż ból rozdrażniać w przygojonej ranie? Synu mój, jest to dawna, lecz słuszna przestroga, Że kiedy co się stało i już się nie odstanie, Potrzeba w tym uznawać wolę Pana Boga. Gustaw (z żalem) O nie! nas Bóg urządził ku wspólnemu życiu, Jednakowa nam gwiazda świeciła w powiciu, Równi, choć różnych zdarzeń wykształceni ciekiem, Postawą sobie bliscy, jednostajni wiekiem, Ten sam powab we wszystkim, toż samo niechcenie, Też same w myślach składnie i w czuciach płomienie. Gdy nas wszędzie tożsamość łączy niedościgła, Bóg osnuł przyszłe węzły, (z żalem największym) a tyś je rozstrzygła! (mocniej, gniewny) Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! Postaci twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto! I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, Całuj, ściskaj zimne złoto! Ja, gdybym równie był panem wyboru, I najcudniejsza postać dziewicza, Jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, Piękniejsza niżli aniołów oblicza, Niżli sny moje, niżli poetów zmyślenia, Niżli ty nawet... oddam ją za ciebie, Za słodycz twego jednego spojrzenia! Ach, i gdyby w posagu Płynęło za nią wszystkie złoto Tagu, Gdyby królestwo w niebie, Oddałbym ją za ciebie! Najmniejszych względów nie zyska ode mnie, Gdyby za tyle piękności i złota Prosiła tylko, ażeby jej luby Poświęcił małą cząstkę żywota, Którą dla ciebie całkiem poświęca daremnie! Gdyby prosiła o rok, o pół roka, Gdyby jedna z nią pieszczota, Gdyby jedno mgnienie oka, Nie chcę! nie! i na takie nie zezwolę śluby.
Adam Mickiewicz (Dziady)
can …’ As I listened, I looked up at the white clouds drifting past. Finally, they had opened – it had started to snow – snowflakes were falling outside. I opened the window and reached out my hand. I caught a snowflake. I watched it disappear, vanish from my fingertip. I smiled. And I went to catch another one. Acknowledgements I’m hugely indebted to my agent, Sam Copeland, for making all this happen. And I’m especially grateful to my editors – Ben Willis in the United Kingdom and Ryan Doherty in the United States – for making the book so much better. I also want to thank Hal Jensen and Ivàn Fernandez Soto for their invaluable comments; Kate White for years of showing me how good therapy works; the young people and staff at Northgate and everything they taught me; Diane Medak for letting me use her house as a writing retreat; Uma Thurman and James Haslam for making me a better writer. And for all their helpful suggestions, and encouragement, Emily Holt, Victoria Holt, Vanessa Holt, Nedie Antoniades, and Joe Adams. Author Biography Alex Michaelides read English at Cambridge University and screenwriting at the American Film Institute. He wrote the film Devil You Know starring Rosamund Pike, and co-wrote The Con is On. His debut novel, The Silent Patient, is also being developed into a major motion picture, and has been sold in thirty-nine territories worldwide. Born in Cyprus to a Greek-Cypriot father and English mother, Michaelides now lives in London, England.
Alex Michaelides (The Silent Patient)
Remember—Adam was only God’s rough draft, but Eve was his masterpiece.
Sam Torode (The Dirty Parts of the Bible)
Čovjek pokraj Forda se dosad već malo nacvrcao. Oči su mu zavijugale do Forda. "Mislio sam", rekao je, "da kad svijet propada treba leći na pod i staviti papirnatu kesu na glavu ili tako nešto." "Ako hoćete, možete", reče Ford. "Tako su nam rekli u vojsci", rekao je čovjek, a oči su mu krenule na dug put natrag do njegovog viskija. "To će pomoći?", upita barmen. "Ne", rekao je Ford im prijateljski se osmjehnuo.
Douglas Adams (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Hitchhiker's Guide to the Galaxy, #1))
POSMATRAM FOTOGRAFIJU Posmatram fotografiju grada u kome sam se rodio, njegove bujne bašte i krivudave ulice, brda, katoličke krovove i kupole pravoslavnih crkava u kojima nedeljom pevaju snažni basovi, od kojih se okolno drveće povija kao da divlja uragan; dugo posmatram tu fotografiju i ne mogu da odvojim pogled sa nje, odjednom počinjem da zamišljam da svi oni i dalje tu žive, kao da se ništa nije dogodilo, da neprestano trče na predavanja, čekaju voz, voze se plavim tramvajem, uznemireno gledaju u kalendar, staju na vagu, slušaju Verdijeve arije i omiljene operete, čitaju novine koje su još bele, žive u žurbi, u strahu, neprekidno kasneći, malčice su besmrtni, ali to ne znaju, neko od njih neuredno plaća kiriju, neko se boji sušice, neko ne može da završi raspravu o Kantovoj filozofiji, ni da shvati šta su stvari same po sebi, moja baka ponovo ide u Bžuhovice noseći tortu na ravnim ramenima koja se ne opuštaju, u apoteci stidljivi mladić traži lek protiv stidljivosti, devojka posmatra svoje male grudi u ogledalu, moj rođak izlazi u park odmah posle kupanja ne sluteći da će uskoro dobiti zapaljenje pluća, ponekad puca oduševljenje, zimi žute lampe stvaraju krug bliskosti, u julu muve bučno svetkuju veliku svetlost leta i pevuše mračne himne, događaju se pogromi, ustanci, deportacije, okrutni Vermaht u elegantnim uniformama, nailazi podli NKVD, crvene petokrake obećavaju prijateljstvo, mada su znak izdaje, ali oni to ne vide, takoreći to ne vide, imaju toliko stvari da obave, treba nabaviti ugalj za zimu, naći dobrog lekara, rastu gomile pisama bez odgovora, bledi mrko mastilo, u sobi svira radio, najnovije parče nameštaja koje će emitovati muziku i loše vesti, ali oni su umorni od običnog života i običnog umiranja, nemaju ni za šta vremena, izvinjavaju se zbog toga, pišu dugačka pisma i lakonske razglednice, stalno kasne, beznadno kasne, kao i mi, baš kao i mi, kao i ja.
Adam Zagajewski (Unseen Hand: Poems)
Dale McAlpine was arrested for preaching about homosexuality by a policeman who identified himself as the “liaison officer for the bisexual-lesbian-gay-transsexual community” and who admitted taking the action because of his own personal feelings. “I am a homosexual, I find that offensive,” officer Sam Adams apparently told McAlpine before arresting him. The power to arrest and incarcerate people with whose beliefs they disagree is not one that free societies normally leave to individual policemen. Nor do they normally create special police units with mandates to protect only certain citizens or ignore the distinction between hurt feelings and crime. Only those classing themselves in sexual categories enjoy these privileges.
Stephen Baskerville
Sam clears his throat. “See?” Wesley sighs. “Lover Boy shows up to scowl at me and flex his muscles and generally stomp around.” Adam smirks. “I think Lover Boy knows I have no intention of ever wooing Her Royal Highness.
Bridget E. Baker (Redeemed (Sins of Our Ancestors #3))
Adams grew from $14 million in sales in 2003 to $332 million in sales in 2007. We took it public in 2005. In 2007, Adams was sold to Reckitt Benckiser for $2.3 billion. We realized $380 million in proceeds from our initial investment of $26 million, nearly 15 times our investment.
Sam Zell (Am I Being Too Subtle?: Straight Talk From a Business Rebel)
The natural rights of the colonists are these: first, a right to life; second to liberty; third to property; together with the right to support and defend them in the best manner they can. Sam Adams, 1772
Sam Adams
Ginge die Welt zu Ende und ich könnte mir einen einzigen Menschen aussuchen, der die Einsamkeit mit mir teilt, dann wärst du es, Sam.
Liam Erpenbach (In Love with Adam)
Show me a man and a woman in love, and I’ll show you Adam and Eve.
Sam Torode (The Dirty Parts of the Bible)
Pojurila sam u krajolik. Oh, kako je divno trčati! Prostor oslobađa od svega. Nema te patnje koja se ne može odagnati rasipanjem sebe u svemiru. Zar bi svijet bez razloga bio tako velik? Jezik ima pravo: uteći znači spasiti se. Ako umireš, kreni. Ako patiš, pokreni se. Kretanje je jedini zakon.
Amélie Nothomb (Ni d'Ève ni d'Adam)
grilled out, Sam Adams in hand, in the
Brian Mockenhaupt (The Living and the Dead: War, Friendship, and the Battles that Never End)
Happiness o Happiness where have you gone now? Life's been tough, thing's been hard. people deceived me, forgive them all, hypocrites stabbed me, yet i laughed. innocents beheaded me, but it was not painful at all. losing her, like losing my calm. i said love, she called Lust. i have deserted many memories. unforgettable, unfortunate memories. happiness o happiness where have you gone now?
Adam Sam
He was a joiner. He became a member of quite a few men’s groups. One held its meetings at the Green Dragon Tavern. Another met above a printing shop. The group was called the Long Room Club. Many men who became leaders of the American Revolution belonged to this club. A beer maker named Sam Adams was a member. So was John Hancock, who was one of the richest men in Boston. Most of the men had gone to Harvard, but they welcomed Paul. They admired his good sense and his energy. At meetings of the Long Room Club, there was a lot of angry talk about taxes. Colonists had no say in what taxes they had to pay. The government in England decided their taxes. Was that fair? Not in the minds of the Long Room Club members. It had to stop! TAVERNS BOSTON HAD LOTS OF TAVERNS.
Roberta Edwards (Who Was Paul Revere? (Who Was?))
Kto raz zobaczy, że tramwajowy kasownik ma w spojrzeniu obłęd, sam jest o krok od paranoi. Podobno wzięło się to nam za sprawą eonów doboru naturalnego. Wszędzie widzimy twarze, bo im szybciej odczytamy negatywne emocje u napotkanej na drodze istoty, tym większe mamy szanse na przeżycie.
Adam Robiński (Kiczery. Podróż przez Bieszczady)
[Bóg] jest gnozą, i daje wiedzę. <...> Dlatego jego towarzyszka zostaje mu wysłana, a on opuszcza swego ojca i swą matkę. Nasza siostra Sophia, jest tą, która zstąpiła w niewinności, aby naprawić swój błąd. Dlatego została nazwana „Życie” („Zoe”), to znaczy matka żyjących przez Pronoia absolutnej władzy niebios, przez Epinoię, która się objawiła jemu. Przez nią zakosztowali [Adam i Ewa] doskonałej gnozy (gnosis teleios). Bo jej [Sofii] partner nie przyszedł do niej (sam od siebie), ale przyszedł do niej przez Pełnię (pleroma), po to, aby móc naprawić jej brak.
Nag Hammadi (Evanglie gnostique de la vérité)
I sada mi govori što su sve našli. Brizne u plač, i iz nje izlaze sve 'nikada neće' - potrebna spoznaja da je 'zauvijek' samo riječ na čestitci za Valentinovo. [...] Stvarno ne znam što da kažem. Želim lagati i reći joj da će sve biti u redu, ali oboje znamo da neće. [...] Govorimo o dosadnim praktičnim stvarima, racionalnim brigama, iracionalnim brigama i vidim joj po očima da joj to pomaže. Iznenada mi se čini da sam ja gotovo sigurno prva osoba kojoj se otvorila o svemu ovome, jedina s kojom je bila potpuno iskrena. To je čudna povlastica, čast koju nisam tražio. Drugo što shvaćam jest da se nijedna od njezinih brojnih, brojnih briga ne tiče nje same; radi se samo o djeci, njezinome mužu, sestri, prijateljima. Možda je to definicija dobre osobe.
Adam Kay (This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor)
John [Adams] supposed there were two reasons why the British had gone after John Hancock. First, they wanted to make an example out of him, showing what would happen to anyone, no matter how rich, who dared to defy the new Townshend Act. Second, John Hancock was the biggest financial support of men like Samuel Adams and the Sons of Liberty. In fact, John Adams was reasonably sure that Sam Adams had no money whatsoever and that John Hancock was paying all his bills.
Janet Benge (John Adams: Independence Forever)
Gdy Batman zauważa, że terapia nie wydaje się mieć wpływu na Jokera, Adams mówi, że być może nie jest możliwe zdefiniowanie Jokera jako szalonego. Twierdzi, iż prawdopodobnie jest on przypadkiem superzdrowia psychicznego, przykładem kogoś, kto jest doskonale przystosowany do miejskiego życia pod koniec XX wieku. Mówi: "Inaczej niż ty czy ja, Joker nie ma kontroli nad informacjami sensorycznymi napływającymi z zewnętrznego świata. Musi sobie radzić z tym zalewem chaosu, po prostu płynąc z prądem (...) Nie ma prawdziwej osobowości. Codziennie sam siebie tworzy na nowo. Postrzega siebie jako króla głupców, a świat jako teatr absurdu." Analiza dr Adams pokazuje, że etykietka "szalonego" zostaje nadana jednostce na podstawie społecznej definicji szaleństwa. Joker jest uznany za wariata tylko dlatego, że zasady Gotham definiują go jako takiego. Jak mówi Adams, w społeczeństwie, które rządziłoby się innymi zasadami niż nasze, mógłby być uznany za zdrowego na umyśle.
Mark D. White (Batman and Philosophy: The Dark Knight of the Soul)
Ich möchte den Sam kennenlernen, der du wirklich bist.
Liam Erpenbach (In Love with Adam)
Es ist mir egal, was andere denken, Sam. Wir wissen beide, dass die Highschool nur ein Ort ist, an dem man vorgibt, jemand zu sein, der man gar nicht ist.
Liam Erpenbach (In Love with Adam)
drove by Copley Square, Fenway Park, Harvard Square, and many other historic sites before stopping to wander through Granary Burying Ground. There they visited the snow-covered graves of John Hancock, Sam Adams, Paul Revere, members of Benjamin Franklin’s family, and many others from America’s earliest days. Trevor looked at his watch. “We’re going to have to scoot to make our reservation at Mistral.
Diane Moody (At Legend's End (The Teacup Novellas #4))
His conclusions were staggering to those complacent souls who considered themselves safely ensconced in a Christian world: The inhabitants of the world, according to this calculation, amount to about 731 millions: 420 millions of whom are still in pagan darkness; 130 millions the followers of Mahomet; 100 millions Catholics; 44 millions Protestants; 30 millions of the Greek and Armenian (Orthodox Christian) churches, and perhaps 7 millions of Jews. It must undoubtedly strike every considerate mind what a vast proportion of the sons of Adam there are who yet remain in the most deplorable state of heathen darkness, without any means of knowing the true God...and utterly destitute of the knowledge of the Gospel of Christ...[4] So 76 percent of mankind did not know the Gospel! Or 557 million souls!
Sam Wellman (William Carey)
troubles started on the first page. In Genesis 1, it says that God created the plants first, then the animals, and people last. But in Genesis 2, it says that God created Adam first, then the plants, then the animals, and Eve last. Which was it? Not even God can have it both ways. Then comes the talking snake and the angel with the flaming sword. Actually, the idea of a talking snake didn’t stretch my imagination too much. But after Adam and Eve get kicked out of the Garden of Eden, God posts an angel with a flaming sword at the garden gate to make sure nobody ever tries moving back in. That means that the Garden—and the angel with the flaming sword—are still there today, somewhere on the banks of the Euphrates. What if someone sent an army to conquer Eden? Sure, an angel with a flaming sword can hold off Arab raiders on camelback—but how about a fleet of tanks? Then there’s Cain’s wife. At the start of Genesis 4, Eve gives birth to two sons, Cain and Abel. After he kills Abel, Cain goes off and finds himself a wife. Cain and his wife have children of their own, then grandchildren, then great-grandchildren, then great-great grandchildren. And then—and only then—Adam and Eve, who are still alive and kicking, give birth to their third child. So if Adam and Eve are the parents of the whole human race, where did Cain’s wife come from? After that, there’s a lot of begetting—which gets
Sam Torode (The Dirty Parts of the Bible)
Sam’s Peanut Butter Squares   1/3 lb. graham crackers, finely crushed (1 pkg crackers) 2 sticks melted butter 1 lb. powdered sugar 1 cup peanut butter 1 pkg milk chocolate chips, melted   Mix all ingredients, except chips, together. Smooth into 13x9 pan. Melt chips in microwave until smooth. Spread over graham mixture. Refrigerate for one hour. Cut into squares and serve.
Maggie Adams (Whistlin' Dixie (Tempered Steel, #1))
Now it is evident from the covenant of grace, that the smoking flax cannot be quenched. "The mountains shall depart, and the hills be removed; but the covenant of my peace shall not be removed, says the Lord" (Isaiah 54:10). If there is falling from grace, how is it an immovable covenant? If grace dies and the smoking flax is quenched, how is our state in Christ, better than it was in Adam? The covenant of grace is called "a better covenant" (Heb. 7:22). How is it a better covenant than that which was made with Adam? Not only because it has a better Surety and contains better privileges—but because it has better conditions annexed to it: "It is ordered in all things, and sure" (2 Sam. 23:5). Those who are taken into the covenant shall be like stars fixed in their orbit and shall never fall away. If grace might die and be quenched, then it would not be a better covenant.
Thomas Watson (The Essential Works Of Thomas Watson)
In the wake of that uproar, Boston settled into a sullen calm, probably at the stern insistence of Sam Adams, who reprimanded the street gangs, printers and "wharf rats" who often identified themselves as Sons of Liberty.
Nancy Rubin Stuart (The Muse of the Revolution: The Secret Pen of Mercy Otis Warren and the Founding of a Nation)
Ja zovem mnoge. Ja zovem stalno. Ali ne odgovore svi. Ja sam te zvao, ali tvoja je odluka bila da mi priđeš. Ja sam veliki pobornik slobodne volje. <...> Živi i pusti druge da žive, to je moj moto. Samo... ljudima se ne sviđa uvijek ideja da puste takve poput mene da žive.
Viktoria Faust (Jackie - Intermezzo 4)
Vogonska poezija je, naravno, treća najgora poezija u univerzumu. Druga najgora je poezija Azgota s Krije. Dok je njihov Zaslužni pjesnik Mrmljo Flatulentni izvodio svoju pjesmu “Oda maloj grudici zelenog plastelina koju sam pronašao u svome pazuhu jednog ljetnog jutra", četvero članova publike umrlo je od unutarnjeg krvarenja, a Predsjednik srednjegalaktičkog vijeća za dremuckave umjetnosti preživio je tako što si je odgrizao nogu. Mrmljo je navodno bio "razočaran" reakcijama publike, i baš se spremao početi s čitanjem svoga epa u dvanaest knjiga pod naslovom Moja najdraža grgljanja iz kade kad mu je njegovo vlastito debelo crijevo u očajničkom pokušaju da spasi život i civilizaciju iskočilo iz vrata i zadavilo mu mozak. Najgora poezija svih vremena nestala je zajedno sa svojom autoricom, Paulom Nancy Millstone Jennings, iz Greenbridgea, Essex, Engleska, s uništenjem planeta Zemlje.
Douglas Adams (Vodič kroz galaksiju za autostopere (#1))