Nynorsk Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Nynorsk. Here they are! All 6 of them:

Desse kroppane blei støypte mjukt for å hindre einsemd.
Ocean Vuong (Night Sky with Exit Wounds)
Your childhood sun-corner is where you are when the call sounds.
Tarjei Vesaas (Selected Poems: 100 Poems Translated from the Norwegian With 8 Poems in the Original Nynorsk)
Eg er min eigen fiendsmann, eg blandar sjølv min mat med eiter, og el og nører og hatar mitt eige hat. Eg ynskjer, eg gret med tåre, det inkje eg gråte kann: er vorten min eigen fåre, min eigen fiendsmann.
Olav Aukrust
Soli fjella, glein og glatt, fjell står att og stengjer … Alt er tagna. Ned kjem natt på breie, svarte vengjer, då vaknar dulde strengjer. Og Sátan kjem med all sin her, og Himmelørn og Herrens vêr, og angest-orm, og eld og storm, og lògen stri’r som villast, og det er natt som stillast.
Olav Aukrust
Um morgonen er rådi best, og notti vender mang ein tanke
Eilev Groven Myhren (The Lord of the Rings)
Det eg har fortalt om meg sjølv, det har blitt ei uniform. Eg kan ikkje lenger sjå det, eg har spytta på det. Kven er det som har fortalt det? Det eg inneheld, det samlar seg i ein bås. Mørklagt, eg kjenner ikkje til det.
Olga Ravn (Celestine)