Leugenaar Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Leugenaar. Here they are! All 3 of them:

β€œ
Wegens omstandigheden ben ik verworden tot een leugenaar, een slotenbreekster, een lezeres van geheime documenten. Mijn situatie bepaalt wie ik ben, alleen en op drift - samen met Doug - op een zee van ellende, geleid door invloeden van buitenaf. Ik probeerde alleen mijn veilige plekje te beschermen. - Becca
”
”
Joshua Mowll (Operation Red Jericho (The Guild of Specialists, #1))
β€œ
Liegen doet iedereen. Liegen is ook niet verboden. Ik ken de tien geboden niet, maar het zou mij verbazen als 'Gij zult niet liegen' erbij stond. Gij zult natuurlijk wel liegen en als u beweert dat u nooit liegt, dan liegt u. Liegen doet iedereen. Maar het zou onjuist zijn als ik was begonnen met: 'Iedereen liegt.' Veel mensen denken dat zij altijd de waarheid spreken. Zij vergissen zich, maar zij zijn geen leugenaars. Ikzelf ben een overtuigd leugenaar. Het leven noodzaakt mij om geregeld de waarheid te spreken, maar ik doe dat met weinig vreugde. De waarheid! Wat saai, wat vervelend, hoe overbodig! De waarheid is voor iedereen en altijd hetzelfde. Maar de leugen is altijd weer oorspronkelijk en interessant.
”
”
Hugo Brandt Corstius
β€œ
En hoe voelt het precies om het leven van zo’n leugenaar gered te hebben, bediende?’ β€˜Als de grootste fout in mijn leven,’ antwoordde ze. Deze keer lachte Anders hardop. β€˜Dat heb ik vaker gehoord.
”
”
Rima Orie (De zwendelprins)