Axel Von Fersen Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Axel Von Fersen. Here they are! All 1 of them:

Men inget kommer att hända, syster. Det här är Sverige, inte Frankrike. Allmogen hyser respekt för övermakten och med rätta. /.../ Jag försäkrar er, allt kommer att gå bra. Det finns ingen anledning till oro," avfärdade han [Axel von Fersen] henne invändningar.
Anna Laestadius Larsson (Räfvhonan)